سریال های جدید
 

فیلمهای جدید

پخش گزارشات تصویری
رادیو کیان ایران
اینجا کلیک کنید


مقالات

گفتگوی سرهنگ فرهومند
با شاهزاده رضا پهلوی در
کنفرانس تلفنی مشروطه خواهان

-منوچهر کاوه زاده-رادیو فارسی کیان ایران-رادیو اینترنتی سوئد گوتبورگ 

شادروان منوچهر کاوه زاده 
اپوزویسون شناخته شده
برون مرز
از راهبرهای افتخاری
سازمان کیان ایران

یادش گرامی باد

 

 

سرهنگ کيومرث فرهومند
شورای مدیریت حزب میهن

 شورای مدیریت کیان میهن
هیئت رئیسه مجلس شورای همبستگی ایرانیان
وامروز بنیان گزار تفکّر کیان ایرانمیهمان هفته
چهره های شاخص
 سیاسی - ورزشی -هنری

اخبار روز رادیو
 کیان ایران

 

آرشيو برنامه های
 روزانه و شبانه رادیو
 
AM-PM-NIGHT

 

   

 زندگينامه سرهنگ فرهومند

صفحه بعدی