Advertise in KianIran
تبلیغات در وب سایت کیان ایران

با بیش از 42,561 بازدید کننده
در ماه

از سوئد, ایران و سراسر دنیا

با ما تماس حاصل فرمایید


Advertise with us

More than 42,561 Visitors each Month

Sweden, Iran and all over the world

Call us Now !

پخش زنده رادیو کیان ایران- رادیو انلاین سوئد گوتبورگ
پخش زنده رادیو کیان ایران

رادیو کیان ایران در ایران
 بدون فیلتر شکنMardomTV.comمحل تبلیغات شما


آخرین فیلترشکن
اختصاصی شنوندگان فهیم کیان ایراناخبار روز دنیا در کیان ایران

چهارشنبه سوری 2012

 

چهارشنبه سوری 2011

تظاهرات مردمی در روز و شب ۱۰ اسفند

در گذشت منوچهر کاوە زادە

بزرگمرد دیگری از دست رفت.این بار منوچهر کاوە زادە فعال سیاسی امروز و چهرە ماندگار خبرگزاری پارس سابق در کنار تقی روحانی، انوشیروان کنگرلواز میان ما رفت. در پی مبارزە بی امان با بیماری مهلک سرطان سرانجام یکی دیگر از فرزندان راستین آریا با ما وداع کرد. در شامگاهان روز شنبە هفدهم خرداد ٢٥٧٠ شاهنشاهی منوچهر کاوە زادەعاشق بر میهن و درراە آرزوی آزادی میهن در گذشت. عمر پر بار سیاسی ٣٠ سالە وی و آنچە کە از ایشان بر جای ماندە گواە این مدعا هستند. آخرین بار، سازمان سربازان آزادی ایران در کنار یارانش بنیاد نهادند. در کیان ایران ما با عشق ق احترام و از روی طیب خاطر ایشان را بە سمت رهبر افتخاری انتخاب کردە بودیم. هم اینک ٣ روز بە یاد این بزرگ مرد بە عزا خواهیم نشست. عزای از دست دادن یار بزرگ را کە شاید نمونە اش را نیابیم. در گذشت تاسف بار منوچهر کاوە زادە را بە جملگی کوشندگان راە آزادی وطن تسلیت گفتە و امیدواریم کە با رهایی وطن عزیز آرزوی این مرد بزرگ را بە انجام رسانیم. در زیر تعدادی از کسانی کە بە مراجعە بە ما یاد این مرد بزرگ را گرامی داشتەاند بە صورت ذیل میباشد: From: Kian Iran > Subject: Re: kavehzadeh bozorg dargozasht !> To: "Kian Iran" > Date: Sunday, June 19, 2011, 8:14 AM> shanbe shab 27 kkhordad 2570 etefagh> oftad ! kalame saratan eshtebh ast !! pouzesh mitalabam .> > --- On Sun, 6/19/11, Kian Iran > wrote:> > > From: Kian Iran > > Subject: kavehzadeh bozorg dargozasht !> > To: "aban" ,> ahal008@gmail.com,> amiriara@gmail.com,> "amir" ,> "anton" ,> "abbas" ,> "atta" ,> neda.alamdari@yahoo.com,> bpaknejad@gmail.com,> p2@btff.se, behroz.assadi@telia.com,> behrouz.assadi@komhem.se,> "Behzad Djavadian" ,> "Hassan Shamshiri" ,> "marcel blotoni" ,> "ciros" ,> tandl.mr@telia.com,> info@skandinavien.cz,> dyreyara@gmail.com,> "naser man ebrahimi" ,> jamshidg@hotmail.com,> jamshidj@hotmail.com,> kiyanmihan@yahoo.com,> koorosh_rahnama@hotmail.com,> "kak saed" ,> "kambiz asgari" ,> giahchi@gmail.com,> "G?tenborg Andishe" ,> "habib golgon" ,> farman1@aapt.net.au,> manocherasgari@hotmail.com,> info@mansourtehrani.yahoo.com,> marjan.sorush@comhem.se,> mhii2005@yahoo.com,> masoud.moulavi@yahoo.com,> behruz-8@hotmail.com,> nahid.fadai@veb.de,> nahid.fadai@web.de,> sezar.bekarya@hotmail.co.uk,> sara.niyakan93@gmail.com,> "pezhman man nazemi" ,> "Mohammad gonabadi namadan Mohammad gonabadi namadan" ,> pc_help@yahoo.com,> parsa_7354@yahoo.com,> "Parvin Somei" ,> "Parvin Sonei" ,> parvinsomei@telus.net,> razagh.hassani@gmail.com,> rahele.khoi@yahoo.com,> houshang_r@hotmail.com,> rasoul.nejadmehr@kulturvast.se,> info@radiotanin.com,> syavash@yahoo.com,> "shahram jafari" ,> shahryar@multimarketingeuropeurope.se,> shiyda2000@hotmail.com,> sosan.kalalpour@hotmail.com,> "tahmineh zarandi" ,> "mahi tadjbakhsh" ,> tvnoor@passagen.se,> mkavehzadeh@hotmail.com,> "abbas" ,> ahal008@gmail.com,> "kambiz asgari" ,> "Ashkan" ,> "marcel blotoni" ,> farid.fd@hotmail.com,> farzin.europ@hotmail.com,> "fereshta" ,> fkabirinejad@gmail.com,> "amir" ,> giahchi@gmail.com,> Hoshang_r@hotmail.com,> "afsaneh hosseini" ,> "kak saed" ,> kianiran5@yahoo.com,> "Masih Madani" ,> masoud.moulavi@yahoo.com,> mhii2005@yahoo.com,> parsa_7354@yahoo.com,> "Hassan Shamshiri" ,> "Parvin Sonei" ,> "atta" ,> syavash@yahoo.com,> "mahi tadjbakhsh" ,> tarane-07@hotmail.com,> "tahmineh zarandi" > > Date: Sunday, June 19, 2011, 7:51 AM

راه درازی در پیش داریم !!!

یک ایران پر تنش ، یک ایران مملو از رویداد های پی در پی که هر کدام به نوئی در سر خط و تیتر خبر های جهان قرار میگیرند و این رویداد ها اکثر در گرفتن جان انسان ها (اعدام های متناوب در اشکال مختلف و از انسان های مختلف ! ) گرو کشی ،تهدید ، فحاشی و همینطور گروگان گیری از اتباع دیگر کشور ها ، شکل میگیرند ، نوئی تصور نزدیک به یقین را در بین ما ایرانی ها به وجود آورده اند که بیاندیشیم و بپذیریم و ممینطورقبول کرده باشیم که ایران ما بر روی لبه تیغ تیز حرکت میکند.                                                                                       
ایران ما بر روی یخ و در حالت سر خوردن در حال طی طریق است !
که ایران ما در پس پرده ای بزرگ از ابهام ، تیرگی و سیاهی قرار گرفته که در شرایط کنونی کوچکترین کورسو ، کمترین روشنایی و نوری که روشن کند واقعیات را ، در ان به چشم نمیخورد ! چه بر سر ایران و ایرانی خواهد آمد ؟ هیچکس نمیداند !
از کجا به کجا رسیده ایم  و از کجا ها ، هم اکنون در دل نا کجا اباد ها ، گرفتار امده ایم . ...........................................!
وقایع روز ۲۵ بهمن و پس از ان شب هنگام ۲۵ ، که در ان قیام های تازه مردمی ، هر چند که در اشکال و صور پراکنده ، بدون سازماندهی لازم ، و به صورت خودجوش انجام شدند ،حقیقتی عیان و آشکار .و واقییتی زنده و گویا را به نه تنها ایران و ایرانی بلکه به تمام جهانیان به نمایش گذاشت ! این که جنبش هنوز نمرده است و اینکه جنبش نفس میکشد !!
و پس از ان به حقیقتی دیگر دست مییابیم کدام حقیقت ؟ اینکه هنوز راه درازی در پیش داریم !!! و در راه درازی میباید طی طریق کنیم ، راهی مملو از خطرات گوناگون ! کشتار های خیابانی! دستگیری ،شکنجه ، ان چه در نهایت به احکامی از اعدام منتهی میگردند که وحشیانه ترین شکل از مجازات های غیر انسانی است ، اعدام میکنند از برای چه ؟ از برای حق طلبی ،
از برای قیام در برابر نا حق ، و در راستای حصول به اصول اولیه حکومتی دموکراسی و اینکه مردم به حق حاکمیت طبیعی خود دست یابند .
آیا این مردم جنایتکار هستند؟ آیا مرتکب قتل و جنایات و ارتکاب اعمال جنایتکارانه شده اند ؟ یا که تنه و تنها در مقابله با خسته های بحق مردمی که در مدت زمان طولانی ۳۲ سال اسیر
و بنده و گرفتار حکومتی ددمنش ، جبار و ستمگر هستند میباید آنها را به اعدام محکوم کرد جان آنها را گرفت ؟
به هنگامیکه در خرداد ماه ۸۸ ، پس از ان انتخابات کذایی دروغین که به آراء واقعی مردم خیانت شد ، در یک ان مردم به خیابان ها ریختند و با فریاد های : دروغگو ! دروغگو ! پاسخ ملت 
رو بده ! آراءراستین و حقیقی ما مردم را چه کردید ؟ رژیم ، مات و مبهوت و حیران و بی تردید که وحشت زاده بر خود لرزید که :دیدی چه شد ؟وا  مصیبتا !! میلیون آدم به خیابان ها ریخته اند !!                                                 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
هرگز اجازه ظهور و شکل گیری ان تجمع میلیونی را نداد !! هم اینک ۸۸ به ۸۹ رسیده اند ، ۹۰ به ۹۱ خواهد رسید و ما همچنان راه درازی در پیش داریم !!!.
ما راه درازی در پیش داریم چرا که با حکومتی جانی و خونریز طرف هستیم آنان بدون محابا میکشند !میگیرند ، میبرند و میسوزانند  به در از هر گونه مدنیت ، آدمیت و انسانیت ! .
و ما راه درازی در پیش داریم چرا که اندیشمندان ،تئوریسین ها و برنامه ریز های جانی رژیم جهل و جنون ، به تمامی زیر و بم ها ، تمهیدات و ترفند های مبارزه و مقابله با قیام های
مردمی آشنا شده اند ، یا که آشنا هستند میدانید چگونه ؟این که مردم ایرانی را روبروی یکدیگر قرار داده اند ! اینکه امروزه ایرانی دارد ایرانی را میزند و میگیرد و میبرد و میکشد ! اینکه جماعت قشری ، نادان و فناتیک ، جماعت اوباش حقوق بگیر ، بی وجدان را در اختیار و استخدام خود در آورده ، ان ها را به جان مردم  بدون دفاع میاندازد ! ان که برادرش را میکشد ،،،،
اینجا و در این لحظه یک فاجعه بیرحمانه غیر انسانی اتفاق افتاده است !!
ما راه درازی در پیش داریم چرا که به دور از هر گونه خوشبینی ها هر گونه امید های واهی و کاذب میباید که به واقعیات به پردازیم ! انان میکشند و ما چنین نکرده ایم .اینان قاتلند وما .....
                                                       #######################################################
و در نهایت ، در خاتمه این مقال ، ما راه درازی در پیش داریم تا به روزی که همه و همگی مان در کنار یکدیگر قرار بگیریم ! آذری ،کرد ، بلوچ ، ترکمن ، عرب زبانان مان ، همه و همه
از هر قریه ، از هر شهر ، هر استان با یکدیگر باشیم . آذری که بر میخیزد ترکمن و بلوچ همراهیش کنند و در همان زمان ، کرد و فارس و عرب زبان به خیزش آیند !
اگر که چنین روزی را دیدید و دیدیم ، اگر که از هر قشر ، از هر طبقه ، از هر قوم ،و از هر نژاد ،همزمان ، همدل ،همره ، همبسته ، و وابسته به یکدیگر را در کنار یکدیگر قرار گرفتند
آنگاه کمر راه خواهد شکست ! و آنگونه خواهد شد که ۳۲ سال تمام به انتظار نشسته ایم ! .
کم ما ان فرست بزرگ تاریخی را از دست دادیم ! در شرایطی که با ۳ میلیون مردم مان قادر به نه تنها جنگ و نبرد با رژیم ، بلکه قادر به سرنگونی رژیم جبار میبودیم ، ما باختیم ، چرا که رژیم به سرعت تمامی زوایا و نقاط ضف خود را در راستای مقابله با قیام مردمی شناسایی کرد، آنها را کور کرد ! آنها را بست و پس از ان در تعقیب و پی آمد های ۲۳ و ۲۵ خرداد ماه
ر راه دراز مان ، راه دراز در پیش رویمان خواهد شکست !!
گوتنبرگ سوئد بهمن ماه ۲۵۶۹ شاهنشاهی
سرهنگ کیومرث فرهومند .

تسلیت به مردم ایران 22 بهمن 1357

من یقین دارم پس از خروج من از کشور ، وحشت بزرگ بر کشورم و مردمم ، مستولی خواهد شد !
( از بیانات محمد رضا شاه فقید ، شاهنشاه ایران )
سالروز به ثمر رسیدن انقلاب نه میمون و نامبارک ۵۷ ، سالروز مرگ یک ملت بزرگ به همراهی تمامی آرزو های بزرگ بر آورده نشده ملت ایران است ! سی و دومین سال از دوران اسارت ایران و ایرانی ، توسط ملایان دستار بند ، جلادان غاصب و داد منشان آدمکش است !! .
۳۲ سال در به دری ، آوارگی ، پریشانی در برون مرز ها و در کنار ان گرسنگی بیکاری اعتیاد ، تن فروشی در درون مرز هاست ! مصیبت بار تر از همه ، مرگ اخلاقیات وسقوط اخلاقی ملت ایران حاصل ، زاییده ،و نتایج انقلاب ۵۷ هستند .!
برای حصول به این نتیجه ملموس و آشکار و در جوارش مقایسه ی منصفانه با ان چه که داشتیم ، ان که بودیم .و امروز در کجا ایستاده یم ، هر گز که کار مشگلی نخواهد بود .
انقلاب دزدیده شده !!! حضرات روشنفکر نما چنین تدارک شوم را از برای ملت ساده دل ، زود باور و فریب خورده در ان مقطع به بار آوردند !!
سازمان میهن پرستان کیان ایران در اوج درد و رنج های امروز مردم ایران ، فرا رسیدن سالروز شوم انقلاب ۵۷ را به یکایک شهر وندان ایرانی هموطنان میهن پرست تسلیت گفته ،
به انتظار صحنه نبرد نهایی ! و به آرزوی بازگشت به گذشته های پر شکوه مان لحظه شماری میکنیم . پاینده ایران همیشه جاودان .
شورای مدیریت کیان ایران
سرهنگ کیومرث فرهومند .

شاهزاده علیرضا پهلوی درگذشت


Alireza Pahlavi 1966 - 2011 درگذشت شاهزاده علیرضا پهلوی

In the loving memory of Prince Alireza Pahlavi 1966-2011 شاهپور علیرضا پهلوی

علیرضا نامی ‌دیگر در طومار دراز قربانیان انقلاب

CNN - Son of former shah of Iran Alireza Pahlavi commits suicide 5 Jan 2011

علیرضا پهلوی به روایت تصویررضا پهلوی: افسردگی باعث خودکشی علیرضا شد

وقایع 16 آذر 89 در دانشگاه های تهران

Iran - Dec 2010. Opposition slogan banners in Niyayesh. Tehran
 

 سالروز بیست و دوم خرداد در ایران و جهان


قراردادهای تازه با خاتم الانبیا (پاسداران)؛ 21 میلیارد دلار

پريشانگويی هاى احمدی نژاد در تلویزیون رژیم  

گفتگوی سی ان ان با شجریان؛ شرایط تلخ 31 سال گذشته 

آه و فغان پاسدار لاریجانی از اظهارات اخیر اوباما و کلینتون 

حمایت از جنبش اعتراضی مردم ایران در مراسم جام جهانی  

مادر سهراب: هر کسی سکوت کند، ظلم کرده در حق بچه ها 

حمایت سناتور مک کین از جنبش اعتراضی مردم ایران  

ویدیويی تازه منتشر شده از صحنه شهادت ندا 

سخنان آخوند احمد خاتمی در نماز جمعه تهران، ۲۱ خرداد 

لاریجانی از دردهای تحریم و سرنگونی میگوید 

اعتراض شدید ایرانیان به حضور متکی در ایرلند 

پیام های نوروزی

پیام شاهزاده رضا پهلوی به مناسبت سال نو

 پیام نوروزی شهبانو فرح پهلوی

پیام نوروزی مهندس موسوی

پیام نوروزی کروبی


مادر ندا بر مزار فرزندش در آخرین پنج شنبه سال


چهارشنبه سوری دود و آتش در شهرهای ایران 


Ahmadinejad burning in Green flames سوختن احمدی نژاد در شعله های سبز

آتش زدن عکس خامنه ای چهارشنبه سوري-88 اکباتان

Iran Bandar anzali 16 March 2010 chahar shanbe soori

Iran Bandar Abbas16 March 2010 Chahar shanbe soori 2

2010 Iranian Revolution - Protest on 4shanbe Suri in Ardebil (ancient fire festival) March 16


2010 Iranian Revolution - Protest on 4shanbe Suri in Isfahan (ancient fire festival) p1 March 16

خامنه‌ای قاتله...ولایتش باطله


Iran Tehran 16 March 2010 riot forces attack حملهٔ گارد ویژه ,تهران خیابان اجودانیه

Iran چهارشنبه سوري Basij car burnt in Ahwaz

ChaharShanbeh Soori - Borujerd, Iran

ChaharShanbeh Soori (1) - Shiraz, Iran

Iran Gisha 16 March 2010 Riot forces in Streets

Iran Tabriz Death to khamenei Wall graffiti

حملهٔ پلیس ضد شورش با موتور در شب چارشنبه سوری ‎

Iran Amir abad 16 March 2010 Chahar shanbe soori.flv

"Death to Dictator" 16.march چهارشنبه سوري,تهران,مرگ بر ديكتاتور

حملهٔ پلیس ضد شورش با موتور در شب چارشنبه سوری ‎


آتش زدن عکس خامنه ای چهارشنبه سوري-88 اکباتان

گفتمان با شخصیت های سیاسی ایرانی برون مرز 22 بهمن

 

گفتگو با دکتر کاظم ودیعی

گفتگو با دکتر رهنوردی

گفتگو با دریادار آریانپور

گفتگو با دکتر هارون مهدوی

گفتگو با سرهنگ گرایلی

 

تظاهرات ۲۲ بهمن در ایران و جهان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

با اتومبیل در حمایت از جنبش سبز، بریزبین، استرالیا، بهمن ۸۸

 

اعتراض ایرانیان و مردم بروگسل به اعدامها در ایران

 

اگر از اینجا سالم بیرون بیاییم تا چند ده رژیم ترور بیمه

 

قدرت سبز ....ء

 

بغض خاموش

 

شعارهای الله اکبر در شب قبل از ۲۲ بهمن

 

 Iran Tehran 10 Feb 2010 nightly protest Allah AKbar 21 bahman

فیلم؛ لشگرکشی خیابانی در تهران 22 بهمن

 

فیلم؛ حضور كروبی در ميدان آرياشهر و استقبال مردم از او

 

فیلم؛ این همه لشگر آمده علیه رهبر آمده 22 بهمن

 

 

مصاحبه تلوزیون پارس با شاهزاده رضا پهلوی 12 ژانویه 2010

سخنان پدر حامد روحی نژاد زندانی سیاسی محکوم به اعدام

CNN: Attack in Iran, 12 Jan

ترور استاد دانشگاه؛ اظهارات مقامات قضايی رژیم

CNN: Iran Bombing , 12 Jan. 2010-22 Dey

سخنان مادر علیرضا فیروزی

Aljazeera: Killed Iranian professor was a Mousavi supporter

ترور دکتر مسعود علی محمدی در تهران

صمد آقا و عکس آقا در ماه

Basiji killer لباس شخصیها

IRAN - In Ast Sanade Jenayate Rahbari - این است سند جنایت رهبری


فیلم های تاسوعا و عاشورای حسینی دی ماه

پیرزنی که توسط پاترول بسیج زیرگرفته شد روز عاشورا

فیلم  حمله مردم به ون پلیس ضد مردمی و آزادی بازداشتی ها

فيلم  صحنه کشته شدن یکی از تظاهرکنندگان

 فیلم  شعار خامنه ای قاتل است از سوی جمعیت انبوه

 فیلم جنگ تن به تن با کارد ویژه و فرار نیروهای رژیم

 فیلم   ، مقابله مردم و جوانان با بسیجی های مزدور و فرار آنها

فیلم  به آتش کشیده شدن مقر پلیس در میدان ولیعصر

 فیلم  ،عاشورا صحنه شهادت يك جوان

فیلم   واژگون کردن ماشین نیروی انتظامی روز عاشورا 6 دی

    حمله گارد ویژه به مردم-عاشورا 6دی

 فيلم  جديد از درگيری در پل کالج در تهران

 فیلم درگيري در پل کالج ... عاشوراي  

 فیلم : تهران، درگیر شدن مردم با مزدوران رژیم

فیلم اولین کشته شده در تقاطع کالج , 27 دسامبر 2009

 فیلم  تظاهرات عاشورا پیچ شمیران

 فیلم  تهران، عاشورا

 فیلم خیابان بهارستان

  سه راه طالقانی ابتدا ی خیابان شریعتی


فیلم های 16 آذر 1388

فیلم؛ دختر رفسنجانی در میان دانشجویان دانشگاه آزاد 16 آذر

فیلم؛ تظاهرات دانشگاه علوم و تحقیقات تهران 16 آذر

فیلم؛ 16 آذر اصفهان: خونی که در رگ ماست، هدیه به ملت ماست

فیلم؛ 16 آذر، جنگ و گریز مردم با ماموران سرکوبگر در تهران

فیلم؛ 16 آذر تظاهرات دانشجویان در دانشگاه مشهد

فیلم؛ 16 آذر، آماده شدن تظاهرکنندگان برای مقابله با مزدوران رژیم

فیلم؛ 16 آذر سردادن شعار در اتوبوس های شهری

 

تبلیغات در کیان ایرانکجا بهتر از اینجاست ؟


محل تبلیغات شما
در رادیو کیان ایران


کجا بهتر از اینجاست ؟