كاركنان راديو كيان ايران

     

 

 

 

 

 

تكنيكر راديو کيان ايران

 
 

ارگان خبری كيان ايران

 
 

بهنـام فتاح زاده

خبرنگار راديو کيان ايـران

 

 
 

شادی هاشم پور نوری

 
 

رپرتر راديو کيان ايران

 
 

ارگان خبری كيان ايران

 
     
     
 

 

 
 

 

 
 

 
 

سياوش خسروی

 
 

رپرتر راديو کيان ايران

 
 
 

 

 

شيــدا سرجـوقيــان

 
 

گزارشگر راديو کيان ايران

 
 
 

 

 

     
 

خبرنگار  سیاسی رادیو کيان ايـران

 
 
 

 

 

     
 

خبرنگار  سیاسی رادیو کيان ايـران